| BAILE | NUACHT | CÉ MUID | ÁR nOBAIR | DEONTAIS | D'FHOGHLAIMEOIRÍ | FOILSEACHÁIN |

 | TUAIRISCÍ | GAILEARAÍ | TEAGMHÁIL |

ÁR nOBAIR

Tugann an liosta seo a leanas achoimre ar phríomh-achair ghníomhaíochta an Iontaobhais:

  • obair thrasphobail

  • áiseanna foghlama a fhorbairt

  • páirtnéireachtaí straitéiseacha a fheidhmiú le heagrais bhainteacha phobail, thaighde, oideachais agus reachtúla             

  • ról comhairliúcháin leis an rialtas agus le heagrais reachtúla maidir le pleanáil teanga agus  polasaí

  • feachtas ar son earnáil neamhspleách chraoltóireachta Gaeilge i dTuaisceart Éireann

  • ábhar ar an Ghaeilge agus ar cheisteanna ábharacha a fhoilsiú

  • obair i dtreo polasaí éifeachtach ar na healaíona Gaeilge do Thuaisceart Éireann

  • tograí nuálacha teanga a thionscnamh

  • fiontair theanga a mhaoiniú

Tá ethos láidir trasphobail ag an Iontaobhas. Le céad éigean bliain anuas, tá claonadh láidir ann an Ghaeilge a cheangal le traidisiún amháin creidimh (Caitliceach) agus polaitíochta (náisiúnaíoch). Tá baill an Iontaobhais go tréan den bharúil gur chóir an teanga a chur chun tosaigh mar oidhreacht choiteann ag gach duine sa tsochaí, is cuma cén cúlra as ar tháinig siad. Aithnítear nach mbeidh sé furasta dearcaithe nó cleachtas seanbhunaithe a athrú, agus nach ndéanfar thar oíche é, ach tá prionsabal an uileghabhalachais lárnach dár gcuid oibre.

Ó bunaíodh i 1990 é, d’aithin an t-Iontaobhas go bhfeidhmíonn obair thrasphobail ar roinnt leibhéalacha: ag plé le réamhchlaontaí diúltacha; ag spreagadh suim sa Ghaeilge ar fud an phobail; ag déanamh taighde ar thraidisiún na Gaeilge sa phobal Phrotastúnach agus ag scaipeadh eolais ar an taighde sin; ag déanamh anailíse ar bhacanna ar bith a bheadh ar dhaoine ón phobal Phrotastúnach / aontachtach dul i dtreo na teanga; agus ag soláthar deiseanna do dhaoine ón phobal sin teagmháil a dhéanamh leis an Ghaeilge, an teanga a fhoghlaim, agus í a úsáid. Is cuid thábhachtach d’obair an Iontaobhais aird a tharraingt ar bhraithstintí an phobail aontachtaí i measc an chuid sin den phobal náisiúnaíoch atá ag iarraidh fairsingeacht a fhágáil i ngluaiseacht na teanga do dhaoine a bhfuil dearcaithe eile acu.

Is ar Gordon McCoy is mó a thiteann freagrachtaí trasphobail an Iontaobhais. Tá se ar fáil le ceisteanna fán teanga a phlé le grúpaí 'neamh-thraidisiúnta' agus le daoine eile ar suim leo an t-ábhar. Tá se mar chúram air na constaicí atá roimh Phrotastúnaigh agus aontachtaithe maidir leis an Ghaeilge a aithint agus straitéisí a fhorbairt leis an bhua a fháil ar na buarthaí, idir fhíor agus bhraite, a bhíonn ar fhoghlaimeoirí. Tá sé ag obair i dtreo tuiscint a thabhairt do Chaitlicigh agus náisiúnaithe ar na fadhbanna a bhíos ag foghlaimeoirí ó thraidisiúin eile. Cuideoidh sé le daoine aonair nó grúpaí ar mian leo an Ghaeilge a fhoghlaim, nó atá ag iarraidh eolais fán teanga.

Thig dhul i dteagmháil le Gordon ag gordon@ultach.orgULTACH | 6-10 Sráid Liam | Ceathrú na hArdeaglaise | Béal Feirste | BT1 1PR 
  Teil: (028) 90 230749 | Facs: (028)  9032 1245 | Rpost: eolas@ultach.org