ULTACH


| BAILE | NUACHT | CÉ MUID | ÁR nOBAIR | DEONTAIS | D'FHOGHLAIMEOIRÍ | FOILSEACHÁIN |

 | TUAIRISCÍ | GAILEARAÍ | TEAGMHÁIL |

BAILE

Tá Iontaobhas ULTACH ina chumann carthanachta a bhfuil sé mar phríomhaidhm aige an Ghaeilge a chur chun cinn i measc pobail uile Thuaisceart Éireann. Tá oifigí an Iontaobhais i mBéal Feirste. Is cuid lárnach dár gcuid oibre an teanga a chur chun tosaigh ar bhunús trasphobail, agus tá ionadaíocht ón dá mhór-thraidisiún creidimh ar Bhord na n-Iontaobhaithe.

Tagann bunmhaoiniú an Iontaobhais anois ó Fhoras na Gaeilge.

Díríonn Iontaobhas ULTACH a chuid acmhainní ar thionscnaimh inmheánacha agus ar comhthionscnaimh seachas ar dheontais. Tugann an liosta seo a leanas achoimre ar phríomh-achair ghníomhaíochta an Iontaobhais:

  • obair thrasphobail

  • áiseanna foghlama a fhorbairt

  • páirtnéireachtaí straitéiseacha a fheidhmiú le heagrais bhainteacha phobail, thaighde, oideachais agus reachtúla             

  • ról comhairliúcháin leis an rialtas agus le heagrais reachtúla maidir le pleanáil teanga agus  polasaí

  • feachtas ar son earnáil neamhspleách chraoltóireachta Gaeilge i dTuaisceart Éireann

  • ábhar ar an Ghaeilge agus ar cheisteanna ábharacha a fhoilsiú

  • obair i dtreo polasaí éifeachtach ar na healaíona Gaeilge do Thuaisceart Éireann

  • tograí nuálacha teanga a thionscnamh

  • fiontair theanga a mhaoiniú


ULTACH | 6-10 Sráid Liam | Ceathrú na hArdeaglaise | Béal Feirste | BT1 1PR 
  Teil: (028) 90 230749 | Facs: (028)  9032 1245 | Rpost: eolas@ultach.org