| BAILE | NUACHT | CÉ MUID | ÁR nOBAIR | DEONTAIS | D'FHOGHLAIMEOIRÍ | FOILSEACHÁIN |

 | TUAIRISCÍ | GAILEARAÍ | TEAGMHÁIL |

 

CÉ MUID

 

Bord ULTACH

Iontaobhaithe: Ruairí Ó Bléine, Bill Boyd, Réamonn Ó Ciaráin, Seán Ó Coinn, Déaglán Ó Doibhlín, Robin Glendinning, Risteard Mac Gabhann, Joyce Gibson, Barry Kinghan, agus Sue Pentel.  

Foireann ULTACH

Aodán Mac Póilin, Stiúrthóir, Róise Ní Bhaoill, Leas-Stiúrthóir,  Gordon McCoy, Oifigeach Forbartha, agus Dáithí Mac Cába, Rúnaí.

Rugadh Aodán Mac Póilin i mBéal Feirste, agus tá cónaí air i nGaeltacht Bhóthar Seoighe. Tá bunchéim agus M.Phil sa Léann Éireannach aige ó Ollscoil Uladh. Is iar-mhúinteoir é agus tá sé ina Stiúrthóir ar an Iontaobhas ó 1990 i leith.

Bhí sé gníomhach sa Bhiúró Eorpach do Theangacha Neamhfhorleathana agus Comhairle Caidrimh Pobail Thuaisceart Éireann, agus ba Chathaoirleach é ar an chéad Ghaelscoil sa Tuaisceart. Bhí sé ina bhall boird le Foras na Gaeilge, Colm Cille, agus Comhairle Craoltóireachta Thuaisceart Éireann. Fá láthair is ball boird é le Cultúir na hÉireann, Comhairle na Gaelscolaíochta, An Ciste Craoltóireachta Gaeilge, Northern Ireland, agus Aonad Séamus Heaney, Ollscoil na Ríona, Béal Feirste.

Tá altanna scríofa agus léachtanna tugtha aige ar réimse leathan ábhar a bhaineann le cúrsaí teanga, litríochta agus cultúir, agus bhí sé ina eagarthóir ar Styles of Belonging: the cultural identities of Ulster (1992), Ruined Pages, New Selected Poems of Padraic Fiacc (1994), The Irish Language in Northern Ireland (1997). Bhí sé ar phainéal eagarthóireachta Leabhar Mór na Gaeilge (2002).

Tógadh Róise Ní Bhaoill i nGaeltacht Thír Chonaill. Céimí de chuid Choláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath í agus tá MA sa bhainistíocht chultúrtha críochnaithe aici le hOllscoil Uladh. Thosaigh sí ag obair don Iontaobhas i 1990. Ba bhall boird í ar Dhaonmusaem Uladh agus ar Choimisiún Raidió na Gaeltachta. Bhí sí ina ar Ghrúpa Oibre Chultúir agus Féiniúlachta a bhunaigh Choimisiún Cearta Daonna Thuaisceart Éireann, agus ar dhá choiste de chuid Chomhairle Caidrimh Pobail Thuaisceart Éireann. Bhí sí ina rúnaí ar Choiste Thuaisceart Éireann agus ar Choiste na Ríochta Aontaithe den Bhiúró Eorpach do Theangacha Neamhfhorleathana. Bhí sí ar bhord Cholm Cille fosta.

Fá láthair tá sí ar bhord Iontaobhas na Gaelscolaíochta agus An Ciste Craoltóireachta Gaeilge. Bhí sí ina ball de Choiste Fhorbartha Pholasaí an Chomhairle Chaidrimh Phobail agus ar Phainéal Comhairleach de chuid Chomhairle Ealaíona Thuaisceart Éireann. Tá sí ina comh-eagarthóir ar Gaelic-Medium Education Provision: Northern Ireland, The Republic of Ireland, Scotland and the Isle of Man (2003) agus ina húdar ar The Irish Language in Education in Northern Ireland (2004). Is údar í ar “Taisce Focal”, alt mhíosúil d'fhoghlaimeoirí ar an iris líonláithreáin Beo!, a chuir an t-Iontaobhas i gcló.

Is as Tamhnach Naomh do Gordon McCoy. Tá céim aige sa Cheiltis agus san Antraipeolaíocht Sóisialta agus i 1997 thuill sé dochtúireacht ó Ollscoil na Ríona dá thráchtas ar Phrotastúnaigh a d'fhoghlaim Gaeilge. Bhí sé gníomhach ar dhá choiste de chuid Chomhairle Caidrimh Pobail Thuaisceart Éireann, an Grúpa Comhairle Éagsúlachta Cultúir agus an Grúpa Comhairle Taighde agus Acmhainn. Ba chomhalta é ar Fhoras na Gaeilge, an chomhlacht forfheidhmithe trasteorann agus bhí sé ar an choiste a bhí i mbun athbhreithnithe ar pholasaí trasphobal an Roinn Oideachais.

Bhí sé ina chomh-eagarthóir ar Aithne na nGael/Gaelic Identities (2000), a dhéanann comparáid idir traidisiún na Gaeilge in Éirinn agus in Albain. Tá altanna scríofa aige d’irisí léannta ar ghnéithe de ghluaiseacht na Gaeilge agus ar fhoghlaimeoirí Protastúnacha na Gaeilge, agus foilsíonn sé altanna, idir acadúlacha agus eile, ar théamaí a bhaineann le cultúr agus polaitíocht. Theagasc sé cuid mhaith ranganna Gaeilge agus tá dhá theastas san aosoideachas aige. Tá Gordon ag obair ag an Iontaobhas ó 1997. ULTACH | 6-10 Sráid Liam | Ceathrú na hArdeaglaise | Béal Feirste | BT1 1PR 
  Teil: (028) 90 230749 | Facs: (028)  9032 1245 | Rpost: eolas@ultach.org